โรงงานและการผลิต

เพื่อส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพและรองรับ
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

Image

แนะนำ

OSP Label Co.,Ltd เป็นโรงพิมพ์ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางด้านการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและการส่งสินค้าได้ตรงตามเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความ
พึ่งพอใจสูงสุดจากการใช้บริการ

แนะนำ

Facility

เครื่องพิมพ์ดิจิตอลพริ้นท์ติ้ง

สามารถพิมพ์ได้กับข้อมูลที่หลากหลาย สามารถเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาในการพิมพ์เนื่องจากเครื่องดิจิตอลพริ้นท์ติ้งไม่ต้อง
ใช้เพลทในการพิมพ์ ทําให้ประหยัดเวลา งานพิมพ์มีความ
โดดเด่น สีคมชัด และรองรับการพิมพ์บนผิววัสดุที่หลากหลาย
เช่น สติ๊กเกอร์ใส, สติ๊กเกอร์ทึบแสง เป็นต้น

เครื่องพิมพ์ดิจิตอลพริ้นท์ติ้ง

เครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้า

เป็นเครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ใช้แบบเดียวกับ OSAKA SEALING PRINTING JAPAN สามารถตรวจ สอบคุณภาพสินค้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้ลูกค้าสามารถ วางใจในคุณภาพสินค้า

เครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้า

Laser Cut

เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ด้วยเลเซอร์ สามารถตัดสติ๊กเกอร์ได้หลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบธรรมดา เช่น สี่เหลี่ยม, วงกลม หรือรูปแบบที่ซับซ้อนก็สามารถตัดได้
เพื่อให้รูปแบบของสติ๊กเกอร์สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และการออกแบบสินค้า